Prawdziwa Nadzieja

Strona prowadzona przez Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu: www.koinonia.pl

Kim jesteśmy?


Jesteśmy grupą chrześcijan, których pragnieniem jest dzielenie się tym, co Bóg uczynił w naszym życiu. Pojawił się taki moment, w którym w naszej bezsilności zawołaliśmy do Boga. On odpowiedział i dotknął się naszego życia. Od tego momentu żyjemy prawdziwą Nadzieją i chcemy dzielić się nią z innymi.


Osobiście doświadczyliśmy tego, że Bóg prawdziwie zmienia życie. On pragnie każdego uwolnić od wszystkiego, co zniewala oraz od wewnętrznej pustki życia. Jesteśmy przekonani, że każdy, kto stracił wiarę w prawdziwy sens życia, w Bogu może ją odnaleźć.


Nie chcemy powiedzieć, że życie z Bogiem jest zawsze „łatwe i proste”. Jednak we wszystkim Bóg objawia swoją wielką miłość, łaskę i moc. Bóg jest prawdziwą odpowiedzią dla każdego, kto szuka w tym świecie Nadziei.


Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim, który pragnie wracać do źródeł, opierając się wyłącznie na Piśmie Świętym. Poznając je możemy być pewni, że zawarte w Nim prawdy pochodzą od Boga. Żywe Słowo Boże staje się światłem, które prowadzi nas przez życie.


Nie uważamy siebie za „jedynych prawdziwych”. Bliskie są nam wszystkie kościoły chrześcijańskie, które posiadają ten sam fundament.

Do Samarytanki Chrystus powiedział: .“..nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali“ Ew. Jana 4:23

Radujemy się, że żyjemy w "tej godzinie." Na świecie liczba tych, którzy powierzyli swoje życie Chrystusowi wzrasta czterokrotnie szybciej niż liczba ludności. Kościół Chrystusa nie ogranicza się do jednej denominacji - to duchowa rzeczywistość, w której wyznacznikiem jest Prawda objawiona ludziom przez żywego Boga.


Więcej o naszej społeczności możesz dowiedzieć się na stronie koinonia.pl


Jeżeli pragniesz nawiązać z nami kontakt, prosimy, napisz na adres:
kontakt@prawdziwanadzieja.pl

1 Tym. 2:4 Bóg „…chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy…“