Prawdziwa Nadzieja

Strona prowadzona przez Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu: www.koinonia.pl

Dobra Nowina

Czy słyszałeś o Dobrej Nowinie?


Każdy człowiek słyszał o Bogu i spotkał ludzi, którzy wierzą, że istnieje.  Jest jednak prawdą, że wielu z nas poznało obraz Boga, który nie jest prawdziwy. Być może uwierzyłeś, że istnieje Bóg, który jako surowy sędzia czeka na Twoje upadki i jedynie dąży, by któregoś dnia doprowadzić Ciebie przed Jego sąd. Być może masz poczucie, że Bóg istnieje, jednak nie angażuje się za bardzo w Twój los oraz otaczającego Ciebie świata. Jeżeli tak, nosisz w sercu zniekształcony obraz Twojego Stwórcy, który oddala Ciebie od Niego…

Czy słyszałeś, że jest On Bogiem, który pragnie i może zmienić Twoje życie, gdyż z miłości do Ciebie posłał na ziemię swojego jednorodzonego Syna?


W Ewangelii Jana czytamy: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony (Ew. Jana 3:16-17)


To słowo mówi o tym, jaką jest Boża miłość. Tym, co ją ukazuje i opisuje jest to co Bóg dla nas uczynił, posyłając na śmierć za nasze grzechy swojego jedynego Syna.

Czy kiedykolwiek ta prawda dotarła do Twojego serca?

Czy przyjąłeś, że właśnie dla Ciebie Bóg oddał to co najcenniejsze, byś mógł otrzymać życie wieczne?


W Ewangelii Łukasza czytamy:

Łuk. 19:41-42 A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim,

42. Mówiąc: Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi.

Pewnego dnia, Chrystus stanął, spojrzał na Jerozolimę i zapłakał.

Dlaczego? Ponieważ tak bardzo pragnął, by mieszkańcy poznali „to, co służy pokojowi ich serc“. Głębokim pragnieniem Pana Jezusa było i jest, by każdy człowiek, mógł doświadczyć przemiany życia i prawdziwego pokoju.

On pragnie tego pokoju w Twoim życiu…


1 Jana 4:9 W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat abyśmy przezeń żyli.