Prawdziwa Nadzieja

Strona prowadzona przez Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu: www.koinonia.pl

Co uczynić?

Jeżeli trudno jest Tobie uwierzyć w Boga, chociaż gdzieś głęboko w sercu nosisz pragnienie przekonania się o Jego istnieniu i poznania Go, możesz postawić krok, który zbliży Ciebie do uzyskania odpowiedzi na Twoje pytania. Możesz poprosić Go, że jeżeli jednak istnieje, by odpowiedział na Twoje wołanie.  Jeżeli w Twoim sercu jest pokora, możesz poprosić, by dotknął się Twojego życia w namacalny sposób. Jeżeli na przykład doświadczasz choroby, możesz poprosić, by Bóg zadziałał w tej sprawie.

Nie zachęcamy do stawiania Bogu żądań, lecz szukania i proszenia Go w pokorze o odpowiedź na nasze modlitwy, zgodnie z Jego słowami: Mat. 7:7-8 Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 8. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.

Jesteśmy przekonani, że Bóg wyciąga swoją dłoń do każdego, kto pragnie Go poznać i daje się znaleźć tym, którzy Go szukają.


Jeżeli wierzysz w Boga, a nie doświadczasz z Nim bliskiej, osobistej relacji, przyjdź do Niego takim jakim jesteś i zacznij tej relacji szukać.
Pan Jezus wypowiedział pewnego dnia słowa ukazujące Boży plan wobec każdego człowieka.

Chrystus powiedział, że jest jak dobry Pasterz, który jest gotów oddać swoje życie za owce. Owce znają Jego głos, słuchają go i idą za Nim. Ew. Jana 10:3 …owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je.


Bóg przygotował swój doskonały plan Zbawienia i pragnie nawiązać z Tobą bliską relację.

On uczynił wszystko, by każdy człowiek mógł zostać uwolniony od swojego grzechu i przyjąć nowe życie.

- Uwierz w Boży plan uczynienia Ciebie Jego córką i synem i nawiązania z Tobą osobistej relacji

- Wyznaj swój grzech i powiedz Bogu, że odwracasz się od starych dróg życia i pragniesz, by Chrystus stał się Twoim Panem

- Poproś Jezusa, by zamieszkał w Twoim sercu przez Ducha Świętego


Jeżeli pragniesz nawiązać kontakt z osobą, z którą chciałbyś się pomodlić i podzielić swoim pragnieniem, prosimy, napisz na adres:

kontakt@prawdziwanadzieja.pl


Obj. 3:20 Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną