„…poszukując w samotności drogi, straciłem nadzieję... Nadszedł jednak dzień, kiedy odnalazł mnie Bóg…“

Prawdziwa Nadzieja

Strona prowadzona przez Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu www.koinonia.pl

Drogi Przyjacielu

Witamy Ciebie na stronie, na której pragniemy dzielić się tym, co osobiście przeżyliśmy z Bogiem na naszej drodze życia.

W naszej bezsilności On przyszedł i oddał naszym sercom prawdziwą, żywą nadzieję.

Wierzymy, że Bóg umiłował  Ciebie doskonałą miłością i przygotował dla Ciebie swój wspaniały plan.

Zapraszamy do przejrzenia działów, z których dowiesz się więcej o nas oraz o tym, co Bóg uczynił i czego pragnie dokonać także w Twoim życiu…

Serdecznie zapraszamy!

Jan. 3:16-17  Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 17. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.„Falling Plates“